Råda Ridklubbs omnejd

Trakten just runt Råda Ridklubb är väldigt fin. Fin bokskog, sjö med badplats, stora hagar och inte minst Råda Säteri med sin gamla historia, det finns det som tyder på att gården grunades redan på 1300-talet. Dagens huvudbyggnad och flyglar uppfördes runt 1770.Tidigare har det varit restaurang i huvudbyggnaden men där finns inget sådant just nu. I den ena flygeln finns ett kafé som är öppet på helgerna. Kommunen äger både stallbyggnaderna, marken och säteriet och vi får hoppas att de får till någon restaurangverksamhet snart igen! Många fina bilder och information hittar du på www.varnare.n.nu
 
Baksidan av stallbyggnaden. Denna del inhyser kontor och samlingslokaler.
 
Avståndsbild med paddocken i förgrunden och manegen längre bort. Ser även stallbyggnaden bakom träden.
 
Säteriet sett från sjösidan.
 
Den östra flygeln som inte hyser kafé samt bagarstugan. Bagarstugan stammar från 1600-talet!
 
Rådasjön med badplats.